Ürün yaşam döngüsü süreçlerinde Kalite Güvence Platformu

Tedarikçi İlişkileri Yönetim Sistemi

Image link

QAP Tedarikçi Yönetim Sistemi, ileri düzeyde Tedarik Zinciri Uygulamaları içeren bir tedarikçi ilişkileri yönetimi portalıdır.

Tedarikçi yönetimi, Tedarikçi değerlendirmesi ve Tedarikçi geliştirme fonksiyonları ile tüm tedarikçi ilişkisi konularınızı sistematik ve etkin bir şekilde yönetmenize olanak tanır.

Yönetim
  • Mal Tedarik Yönetimi (ASN – Advanced Shipping Notice)
  • 8D Kalite Yönetimi
  • Envanter Yönetimi
Değerlendirme
  • Performans Yönetimi
  • PPM/CPM
  • PPAP
  • Denetim
Geliştirme
  • Sertifika Yönetimi
  • Doküman Paylaşım
  • Anket

Doğru tedarikçiyi seçmek, genellikle bir şirketin başarısı için en önemli faktörlerden biridir. Sevkiyatların güvenilirliği ve satın alınan malların kalitesi, değer zinciri verimliliğini belirleyen önemli bir unsurdur.

QAP Tedarikçi Yönetim Yazılımı, tedarikçi ilişkilerinizi sistematik ve etkin bir şekilde yönetmenizi sağlar. Tedarikçi sayısı sınırsızdır.

QAP kuruluşların tedarikçilerle iş birliği yapmasına, etkili iletişim kurulmasına ve yönetimine, kaliteyi iyileştirmesine, esnekliği geliştirmesine ve mükemmelliği sağlamasına yardımcı olur.

Tedarikçileri hassas bir şekilde değerlendirmek önemlidir. Kalite, lojistik, ve satın alma seviyelerinde tanımlanabilen değerlendirme kriterlerini uygulayarak tedarikçi performansını değerlendirebilirsiniz.

Sistemin kurulumu ve kullanıma alınması kolay ve hızlıdır. Merga yardım masası hizmetleri, tüm tedarikçilerin sistemi başarıyla kullanmasını sağlar.

ERP sisteminiz ne olursa olsun, RestFull Web API servisler veya diğer teknolojilerle ERP sisteminize entegre olabilirsiniz.