Ürün yaşam döngüsü süreçlerinde Kalite Güvence Platformu

Kalite 4.0 ile ürün & üretim kalite süreçlerinde dijital dönüşüm

Image link

Kalite 4.0, bir organizasyonun, ürünlerinin, süreçlerinin ve yarattığı sonuçların kalitesini iyileştirmek için teknolojinin insanlarla birlikte kullanılmasıdır.

Kalite 4.0 süreci, hem üretim performans artışı, en önemlisi sağlayacağı üretim maliyetlerinde azalma ile işletmelere önemli avantaj sağlama potansiyeline sahip olduğu açıktır.

Endüstri 4.0 kavramını tanımlayıcı nitelikteki Kalite 4.0 tıpkı Endüstri 4.0 gibi makine öğrenimi, kestirimci bakım, IoT, yapay zeka, büyük veri ve bulut bilişim gibi üretim süreci boyunca kalite standartlarını geliştirme, yönetme ve koruma şekillerini geliştiren teknolojileri içerir.

Kalite 4.0 yaklaşımında kullanılan kilit teknolojiler tipik olarak Endüstri 4.0 dijital dönüşümün standartları ve teknolojileri ile örtüşmektedir.

Endüstri 4.0 ile gelişen dijitalleşme, ürün ve süreç kalite yönetiminin de dijitalleşmesini zorunlu hale getirmiş ve Kalite 4.0 kavramının doğmasını da tetiklemiştir.

Kalite 4.0, sürekli iyileştirme sağlamak ve genel iş performansını iyileştirmek için kalite süreçlerini yönetmek amacıyla yeni teknolojileri geleneksel sistemlerle entegre etme yaklaşımını tanımlar.

Kalite 4.0 çözümleri, kuruluşların iş stratejilerini her zamankinden daha doğru bir şekilde düzenlemelerini sağlarken, kalitenin iş performansı ve verimliliğinde olumlu bir itici güç olmasını sağlayacaktır. Bu yaklaşımda yer alan fonksiyonlar geleneksel olarak zaman alan manuel iş süreçlerini dijitalleştirerek otomatikleştirmeye ve basitleştirmeye yardımcı olur.

Kalite 4.0 ile kalite sorunlarının önceden tespiti mümkün hale gelip, üretim ile hizmet hatalarına daha hızlı müdahale edilebilir. Gerçek zamanlı süreç izleme, veri toplama ve tahmine dayalı analitik süreç sayesinde üreticiler kaliteyi iş performansının olumlu bir itici gücü olarak kullanabilirler.

Kalite 4.0, Endüstri 4.0 ‘ın getireceği dönüşüm ile üretim ve kalite süreçlerinde de akıllı teknolojilerin, birbirleriyle bütünleşik şekilde çalışması gereken sistemlerin önemini ortaya koyacaktır.

Bütünleşik sistemler sayesinde veri analizleri, birimler arasındaki iletişim daha sağlıklı ve güçlü olabilecektir.

MERGA olarak, Endüstri 4.0 ‘ın getirdiği dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerini dikkate alarak Kalite 4.0 standartlarında, tasarım aşamasında seri üretim aşamasına, seri üretim aşamasından ürün ömrünün tamamlanması aşamasına kadar tüm süreçlerinde kalite güvencenin sağlanmasını hedefleyen Kalite Güvence Platformu yazılım sistemini geliştiriyoruz.

Image link