Ürün yaşam döngüsü süreçlerinde Kalite Güvence Platformu

Müşteri Memnuniyet Politikası

Müşterilerimizden gelen talep ve bildirimleri dikkate alarak değerlendirip, müşteri memnuniyetine dönüştürmek ve etkinliğini ölçerek sürekli iyileştirmektir. MERGA olarak müşterilerimizden gelen her türlü bildirimi Müşteri Memnuniyeti İlkelerimiz doğrultusunda dikkate almayı, önemsemeyi ve çözüm odaklı olarak çözmeyi taahhüt ederiz.

İlkelerimiz
Müşterilerimizden gelen olumsuz bildirimlere ve taleplerine karşı açık olmak,
Tüm olumsuz bildirimlere ve taleplere objektif, hızlı, açık ve güven verici bir şekilde çözüm odaklı yaklaşmak,
İlgili taraflarla iletişim kanalları oluşturup, bilgi akışını ve izlenebilirliğini, müşteri taleplerine yönelik alınacak önlemlerin ve gelişim sürecinin açık bir şekilde izlenebilir olmasını sağlamak,
Ürün ve hizmet memnuniyet ölçümleme çalışmalarını yaparak, müşterilerimizin beklentilerini ve önerilerini öğrenerek, müşteri odaklı çözümler sunmak,
Müşterilerimizden ve çalışanlarımızdan gelen talep ve öneriler doğrultusunda, ürün, hizmet, sistem ve süreçlerdeki iyileştirme imkanlarını belirlemek ve gerekli çalışmaları yapmak,
Memnuniyetsizliklerin tekrarlanmaması ve kalıcı çözümler oluşturmak için, gelişime açık alanların belirlenmesi ve etkinliğin artırılmasına yönelik ölçme ve değerlendirme sistemleri kurmak,
Müşterilerimizle ilgili bilgileri bilgi güvenliği politikamıza uygun olarak korumak,