Ürün yaşam döngüsü süreçlerinde Kalite Güvence Platformu

Proje Yönetimi

Image link
Kapsam Ve Hedefler
  • Görevler
  • Zaman Planı
  • Kritik Noktalar ve Riskler
Planlama ve Görevlendirme
  • Atamalar
  • Görev Yönetimi
  • Kanban Tahtası ile görevlendirme
İzleme ve Kontrol
  • Kilometre Taşları
  • Uyarı ve İkazlar
  • Kanban Tahtası ile proje izleme
Değerlendirme Ve Analiz
  • Veri Analizi ve Raporlama

Proje, belirli bir sonuca ulaşmak için tamamlanması gereken görevler dizisi olarak tanımlanabilir. Project Management Institute’e (PMI) göre Proje terimi “belirli bir başlangıcı ve sonu olan herhangi bir geçici çabayı” ifade eder. Karmaşıklığına bağlı olarak tek bir kişi veya yüzlerce kişi tarafından yönetilebilir.

Proje yönetimi ise, belirli bir sonuca ulaşmak için tamamlanması gereken sürece ait görevlerin, hedeflenen planlanlar ve standartlar içinde , akıllı, çevik araç ve teknikler kullanılarak yönetilmesi ve takip edilmesidir.

Projeleri planlamayı ve yönetmeyi basit , kolay hale getiren güçlü bir proje yönetimi aracıyla güvenle çalışın.

QAP Proje Yönetim Modülü, farklı lokasyonlarda olsa bile iş birliğini ön planda tutan, projelerin iş birliği içinde, güçlü bir planlama ve takip sistemi ile yönetildiği proje yönetim aracıdır.