Ürün yaşam döngüsü süreçlerinde Kalite Güvence Platformu

Buy-Off - Devreye Alma Yönetimi

Image link
 • Makine, fikstür, kalıp, üretim hücresi vb. devreye alma süreçleri yönetimi,
 • Devreye alma tarihçeleri ve referans ilişkilerinin yönetimi, arşivleme,
 • Müşteri şikayetleri, iç uygunsuzluk ve üretim yönetim ilişkisi.

Hazırlık

 • Envanter Oluşturma
 • Devreye Alma Denetim Tipleri (Statik, Dinamik, HLTO vb.)
 • Yetkilendirme

Planlama

 • Atama ve Görevlendirmeler
 • Buy-Off Denetim Takvimi

Yayınlama

 • Talimat Oluşturma ve Yayınlama

Veri Toplama

 • Sahada Kontrol
 • Mobil Veri toplama
 • Kanıt Dokümanlar (Dokümanlar, videolar, fotoğraflar vb.)

Veri Analiz ve Raporlama

 • Platform Bağımsız Veri Görselleştirme
 • Gösterge Panelleri