Ürün yaşam döngüsü süreçlerinde Kalite Güvence Platformu

Endüstri 4.0 ve Kalite 4.0

Image link

Genel olarak belirli bir ürün/hizmetin, belirli bir ihtiyacı karşılama derecesi olarak tanımlayabileceğimiz kalite, Endüstri 4.0 standartları ile yeni bir boyut ve anlam kazanmıştır.

Endüstri 4.0 ile mobilite, sürdürülebilirlik, şeffaflık ve veriler ile yönetim anlayışında, dolayısıyla tüm süreçlerde dijital dönüşüm öne çıkmış, hızlı ilerlemeler görülmüştür. Bu dönüşüm ile üretim, tedarik zinciri, tasarım gibi süreçlerde pozitif gelişme yaşanmıştır.

Bu dönüşümün kalite süreçleri için de yaşanması gerektiğine inanıyoruz. Endüstri 4.0 ‘ın getirdiği dönüşüm, özellikle üretim ve ürün kalite süreçlerinde kalite güvencesinin sağlanmasına odaklanmayı her zamankinden daha zorlu hale getirecektir.

Bizce, Endüstri 4.0 dönüşüm süreçlerinde kalitenin izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile kalite güvencesinin sağlanması en önemli öncelikler arasında olmalıdır.

Endüstri 4.0 kavram ve standartları, beraberinde Kalite 4.0 kavramını doğurmuş ve bu dönüşüm sürecinde ayrıca odaklanılması gereken bir olgu olarak gündemdeki yerini almıştır.

MERGA olarak, Endüstri 4.0 ‘ın getirdiği dönüşüm ve dijitalleşme süreçlerini dikkate alıp Kalite 4.0 standartlarında, tasarım aşamasında seri üretim aşamasına, seri üretim aşamasından ürün ömrünün tamamlanması aşamasına kadar olan tüm süreçlerde kalite güvencenin sağlanmasını hedefleyen Kalite Güvence Platformu yazılım sistemini geliştiriyoruz.