Ürün yaşam döngüsü süreçlerinde Kalite Güvence Platformu

Müşteri Şikayetleri ve Uygunsuzluk Çözüm Yönetimi

Image link

Müşteri şikayetleri, uygunsuzlukların tespit ve çözüm süreçlerinde proaktif bir yaklaşım.

Şikayetleri yönetin, uygunsuzlukları analiz edin ve temel nedenleri araştırın.

Günümüz rekabetçi ortamında işletmelerin en önemli amacı verimliliği artırmak ve rekabet avantajı sağlamaktır.

Şikâyet Yönetimi ve Uygunsuzluk Tespiti

 • Tespit
 • Önceliklendirme
 • Görevlendirme

Maliyet Faktörleri Belirleme

 • Direkt Endirekt Maliyetler
 • Maliyet Etkisi

8-D Problem Çözme

 • Acil Önlem
 • 5 Neden Analizi
 • Balık Kılçığı
 • Standartlaştırma ve Yaygınlaştırma
 • Eskalasyon

Görev Yönetimi

 • Aksiyon yönetimi
 • Kişisel Takvim ve İş Yükü

Düzeltici Önleyici Faaliyet Yönetimi

 • Düzeltici ve Önleyici Aksiyonlar
 • Çapraz Kontrol
 • İzlenebilirlik

Entegrasyon

 • ERP & MES Sistemleri ile Direkt Entegrasyon
 • Web Servisleri Kullanımı
 • Dosya İçeri/Dışarı Aktarım Yöntemleri
Image link

QAP; şikayetlerin, uygunsuzlukların ve düzeltici önleyici faaliyetler ile ilgili tüm bulguların tespiti, kayıt altına alınması, maliyetlendirilmesi, çözüm süreci ve denetimi süreçlerinde size destek verir. Oluşan çözümün öğrenilmiş dersler olarak standartlaştırma ve yaygınlaştırılmasını sağlar.