Ürün yaşam döngüsü süreçlerinde Kalite Güvence Platformu

FMEA - Hata Türleri ve Etkileri Analizi

Risk Management
Actions to Reduce Risks
Review & Sustainability
Controlling & Monitorship

Önleyici kalite teknikleri, özellikle üretim aşamalarında yapılan gerçek zamanlı kontrol tekniklerine göre daha ön planda olmalıdır. Hammadde ve yarı mamul tedarikinden başlayıp ürünün nihai tüketiciye ulaşmasına kadar olan süreçler için, ön görü faaliyetleri ile riskler analiz edilmeli ve aynı zamanda riski ortandan kaldıran veya etkisini azaltan aksiyonlar gerçekleştirilmelidir.

FMEA (Arıza Modu ve Etki Analizi), ürün ve süreç geliştirmede önleyici kalite yönetiminin analitik bir yöntemidir.

Riskleri zamanında belirlemek ve değerlendirmek ve ürünleri veya süreçleri iyileştirmek ve arıza maliyetlerinden (geri çağırma, verim) kaçınmak amacıyla uygun eylemleri önermek ve uygulamak için kullanılır.
FMEA, potansiyel hataların sistematik analizlerinin yapılması ve dokümante edilmesi ile olası arızaları önlemeye yardımcı olur. FMEA’nın erken ve dolayısıyla önleyici uygulanması, hatasız ürünlerin üretilmesine yardımcı olur ve böylece uzun vadede kurumsal başarının korunmasına katkıda bulunur.

Image link

Hata Türü ve Etkileri Analizi yöntemi potansiyel hata sebeplerini tanımlamaya, gidermeye veya etkilerini azaltmaya yönelik önleyici bir tekniktir.

Hata Türü ve Etkileri Analizi yöntemi sistem, tasarım, süreç ve servis konularında hataları gerçekleşmeden ön görmeyi, gidermeyi ya da en azından etkisini ortadan kaldırmayı/azaltmayı hedefleyen bir risk analiz metodudur.

QAP FMEA modülü, AIAG ve VDA organizasyonları tarafından ortak olarak yayınlanan Failure Mode and Effects Analysis FMEA Handbook dokümanında belirlenen yeni standartlara göre geliştirilmiştir.

Hata önleme artık daha kolay: QAP FMEA’yı QAP Denetim, Proses Kontrol ve Müşteri Şikayetleri ve Uygunsuzluk Çözüm Yönetimi modülleriyle ilişkili olarak kullanarak ve üretim sahası tecrübesinden faydalanın.

Yalnızca sürekli güncel tutulan ve seri üretim koşullarından beslenen bir Arıza Modu ve Etki Analizi (FMEA) gerçekten verimlidir.