Ürün yaşam döngüsü süreçlerinde Kalite Güvence Platformu

Kalite 4.0 ile ürün & üretim kalite süreçlerinde dijital dönüşüm

Ürünler İletişim
Particle element
Particle element
Particle element
Particle element
Particle element
Particle element
Particle element
Particle element
Particle element

QAP Kalite Güvence Platformu

QAP, Ürün yaşam döngüsü süreçlerinde planlı ve sistematik tüm teknik ve yönetimsel işlemleri içine alan, ürün ve süreçler için optimum kalite seviyesini hedefleyen, birçok modülden oluşan, Bilgisayar Destekli Kalite (CAQ- Computer Aided Quality) sınıfında yer alan Kalite Güvence Platformu yazılım sistemidir.

Modüller

QAP sürekli iyileştirmeye odaklanır. Ürün ve üretim kalite süreçlerinden gerçek zamanlı verileri toplar ve bilgiye dönüştürür, karar vermeyi hızlandırır ve kayıpları azaltır.

Tüm Modüller

Endüstri 4.0 ve Kalite 4.0

incele

Kalite 4.0

incele

Kataloglar

incele

İnsan Kaynakları ve Kariyer Fırsatları

incele